Budgetdebatt och skolresultat

Svag minoritet under budgetfullmäktige 

Måndagen den 15 juni höll Göteborgs kommunfullmäktige budgetdebatt i Rikssalen, Kronhuset i Göteborg. I nästan tolv timmar debatterades:

– Barnomsorg och utbildning
– Kultur, fritid, turism
– Äldreomsorg, individ- och familjeomsorg, folkhälsa, funktionsnedsättning
– Arbetsmarknad, personal, vuxenutbildning, näringsliv
– Miljö, natur
– Stadsbyggnad, trafik, mark, bostad och revision

Det är tydligt att den rödgrönrosa minoriteten i kommunfullmäktige, styr just i minoritet, vilket också märktes av i debatten. Förtroendet för de rödgrönrosa i fullmäktigesalen var inte särskilt starkt och bristen på konkreta förslag i kombination med en stark företagarfientlighet mot såväl friskolor som mot icke-kommunala utförare inom välfärden, var desto starkare.

Under blocket “Barnomsorg och utbildning” ifrågasatte jag skarpt de rödgrönrosas förslag att erbjuda feministiskt självförsvar. Inlägget, skoldebatten i sin helhet och hela budgetdebatten går att se här

Betygsraset fortsätter i Göteborg

Under torsdagen 18 juni presenterades skolresultaten i Göteborgs kommunala skolor för årskurs 9. De låga resultaten är alarmerande och visar att knappt två tredjedelar av eleverna i nian gick ut med godkända betyg från de kommunala grundskolorna. Grafik över vårens resultat går att läsa tydligt i Göteborgs-Postens nätupplaga.

Den nedåtgående trenden visar att de rödgröna politikerna i kommunen inte lyckats vända siffrorna och på allvar ta tag i grundskolan. Alliansen presenterade flera konkreta förslag för skolan i sin budget under måndagens debatt, där vi bland annat vill lyfta ansvaret för skolan från stadsdelsnämnderna till en central grundskolenämnd i kommunen.

Som ledamot i SDN Centrum så sitter jag även som vice ordförande i utbildningsutskottet som ansvarar just för förskolan och grundskolan i stadsdelen. Att ett sådant viktigt område som skolan faller under fritidspolitikers ansvar i en nämnd och i ett utbildningsutskott som enbart samlas ca 5 gånger om året, är mycket olyckligt. Att pengarna till skolan dessutom i dag inte blir öronmärkta för just skolan från kommunens sida, gör situationen än mer olycklig.

Det är dags att de styrande i Göteborgs stad, efter mer än 20 år vid rodret, tar sitt ansvar och kommer med konkreta och långsiktiga förslag för en bättre skola för våra barn och ungdomar.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *