Kollektivtrafiknämnd i Lidköping

image.php

Bild: Hällekiskuriren

Under torsdagen och fredagen var det Kollektivtrafiknämnd i Lidköping och fördjupning i stationssamhällen och hur vi jobbar vidare med dessa i regionen. De två dagarna bjöd, förutom nämndmöte under fredagen, på tågresa med Kinnekulletåget upp till den lilla orten Hällekis i Götene kommun.

Under fredagens nämnd så fattades slutligen beslutet om enhetliga åldersgränser, studentrabatter och samt prisjustering med 5 %.

Nedan följer pressmeddelandet som publicerades när beslutet var klubbat i nämnden.

Pressmeddelande

Från Västra Götalandsregionen 2015-09-18 13:52

Enhetliga åldersgränser, rabatt för studenter och resurssvaga grupper
samt prisjustering med 5%

Kollektivtrafiknämnden har beslutat att Västtrafik ska införa enhetliga åldersgränser för alla biljettslag, 25 procent rabatt på periodkort för studenter och resurssvaga grupper, att sänka priset på resor mellan Kungälvs tätort och Göteborg samt att justera priserna uppåt med i genomsnitt fem procent, från den 3 januari 2016.

  • Åldersgränserna ändras så att ungdomsrabatten gäller alla biljettslag fram till att du fyller 20 år. Det innebär att resenärer över 20 år betalar ordinarie pris för periodkort. Vidare inför vi 25 % rabatt på periodkorten för alla studenter, arbetslösa och andra resurssvaga grupper, oavsett ålder.
  • Dagens ungdomsrabatter för resor med Västtrafik har olika åldersgränser för olika biljettslag, med den kommande ändringen blir åldersgränserna enhetliga och mycket mera överskådliga.
  • Rabatten på 25 procent gäller alla periodkort och kan nyttjas av studenter, sjukpensionärer, långtidssjukskrivna, funktionshindrade och arbetslösa. Studentrabatten införs redan 3 januari, övriga rabatter införs under året.
  • En annan förändring berör resor mellan Kungälv och Göteborg, där resenärerna idag har ett stort prissteg vilket har upplevts som orättvist och ologiskt. Det har också gjort pendelparkeringen i Eriksdal hårt belastad, trots att den har byggts ut i flera omgångar. Genom att låta Kungälvs tätortszon ingå i zonen Göteborg+, istället för Göteborg ++ för periodkorten så minskas denna ”snedsits”.

Justering av priserna i biljettsortimentet

Västra Götalandsregionen har sedan tidigare beslutat att satsa ytterligare 250 miljoner kronor på kollektivtrafiken under 2016, för en utökad och bättre kollektivtrafik, och för att möta kostnadsökningar. Av dessa kommer ca 90 miljoner kr att gå till trafiksatsningar. Efter prisjusteringen den 3 januari 2016 bidrar även resenärerna till finansieringen med 130 miljoner kronor mer än föregående år, enligt kollektivtrafiknämndens beslut att justera priserna med i genomsnitt fem procent.

Kontaktperson: Ulrika Frick (MP), ordförande, tel: 0702­70 40 93
Daniel Andersson, 1:e v ordf, tel: 0766-29 87 43 Lena Malm (S), 2:e v ordf, tel: 0709-70 83 36 Tomas Zeljko, kommunikationsansvarig, tel 010-441 21 84

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.