Omnämnd i Göteborgs-Postens ledare

Omnämnd i Jenny Sonessons ledare i Göteborgs-Posten, med anledning av projektet med att dela ut gratis kaffe i bl.a. Brunnsparken kvälls- och nattetid. Detta för att öka tryggheten. Man tar sig för pannan! Hundratusentals skattekronor skall gå till detta projekt. Helt fel väg att gå. Droghandel, personrån, knivskärningar och stölder skall bekämpas med ökade polisresurser, kameraövervakning och hårdare straff, inte med myskaffe.