Politik

De ungas röst!

Göteborg är en stad med potential. För att göra staden attraktiv för såväl studenter och företagare som för familjer och äldre, måste vi våga tänka nytt och utvecklas.

En skola med kunskap, en studentstad att trivas i och trygghet på våra gator, är några av de frågor som jag brinner för. Om vi skall kunna mäta oss med övriga Sverige och Europa måste Göteborg visa att man vill växa och förändras!

Bostäder

Göteborg har i dag en enorm bostadsbrist, trots otaliga löften från den rödgröna majoriteten som lovat bygga. Bostäder i olika former, allt ifrån enkla studentlägenheter till villaområen är en förutsättning för att en stad skall vara och förbli en storstad. Moderaterna vill göra det enklare att bygga bostäder, minska krånglet och effektivisera byggprocesser samt göra det billigare att bygga bostäder.

Studentstaden

Göteborg är en stor studentstad med många nya studenter varje läsår. Trots detta så är bostadsbristen enorm, och det drabbar inte enbart studenter utan också nyutexaminerade studenter som staden måste kunna behålla för fortsatt tillväxt och för att jobb skall skapas i regionen. För att nå dit är bostadsbyggandet en av flera viktiga frågor som jag vill jobba med.

Göteborg skall vara en attraktiv studentstad i tiden. Vi måste kunna jämföra oss med övriga lärosäten runt om i landet och även med högskolor och universitet utomlands. Göteborgs Universitet och Chalmers är de två stora platserna för högre utbildning i Göteborg och till detta så måste staden visa att man vill utbilda och sedan behålla nyutexaminerade studenter. Studentbostäder, studentrabatt i kollektivtrafiken, ett nöjesliv värt en storstad är frågor som måste lyftas och utvecklas.

En trygg stad

Göteborg är idag en segregerad stad där otrygghet råder på många platser, så väl i innerstaden som i stadsdelarna utanför. Utan tryggheten så inskränks friheten och detta påverkar människor negativt. Jag vill se ett öppet och integrerat Göteborg där människor skall känna sig trygga, så väl i nattlivet på stan, som på spårvagnen på vägen hem.

Trygghet är A och O för att varje människa skall kunna känna sig fri och kunna röra sig fritt. Göteborg har mycket att göra på det området. Moderaterna vill se fler poliser, skärpta straff och ökad bevakning på stadens gator – allt för att göteborgarna skall känna sig trygga i sin egen stad

Läs mer om vad Moderaterna i Göteborg vill göra med Göteborg