Omnämnd i Göteborgs-Postens ledare

Omnämnd i Jenny Sonessons ledare i Göteborgs-Posten, med anledning av projektet med att dela ut gratis kaffe i bl.a. Brunnsparken kvälls- och nattetid. Detta för att öka tryggheten. Man tar sig för pannan! Hundratusentals skattekronor skall gå till detta projekt. Helt fel väg att gå. Droghandel, personrån, knivskärningar och stölder skall bekämpas med ökade polisresurser, kameraövervakning och hårdare straff, inte med myskaffe.

Kryssa nr 8 till Göteborgs kommunfullmäktige!

DEN 9 SEPTEMBER ÄR DET VAL

Göteborg skall vara en trygg och säker stad att leva, bo och vistas i. Friheten måste försvaras. Ingen människa skall behöva titta sig över axeln när han eller hon går hem från jobbet, från fritidsaktiviteten eller från utekvällen med vännerna.

Idag breder otryggheten ut sig i Göteborg. Skottlossningar, rån, misshandel, stölder och omfattande öppen narkotikahandel har blivit vardag och detta måste få ett slut.

Jag söker förnyat förtroende att vara din företrädare i Göteborgs kommunfullmäktige – för ett säkrare Göteborg!