Fortsätt med trygghetsskapande åtgärder i city

Sedan juni 2020 är Brunnsparken, Gustav Adolfs torg, Kronhusbodarna och området därikring, förordnat enligt 3§ Lagen om ordningsvakter (LOV3). Detta i syfte att låta ordningsvakter vara polisen behjälplig med ordningshållning i området och samtidigt verka trygghetsskapande i ett område där många människor rör sig dagligen.

I början av augusti började ordningsvakter att patrullera området, vilket redan har börjat ge resultat. Allt fler upplever en ökad trygghet och samtidigt så har man lyckats störa den intensiva narkotikahandeln i området. Satsningen finansieras av Göteborgs stad efter tidigare beslut i kommunfullmäktige. I kombination med polisens övervakningskameror, är förhoppningen att göra området tryggare och säkrare.

Detta är dock långt ifrån hela lösningen för att trygga göteborgarna som rör sig i innerstaden. Det är därför dags att rikta blickarna mot övriga innerstaden där brott och narkotikabrott fortsätter att förekomma och dessutom ökar i omfattning.

De som drabbas av otryggheten i innerstaden och följdeffekterna av detta, är framförallt näringslivet i form av handlarna och företagarna. Butiksstölder, oro bland kunder som väljer bort vissa platser pga. att man inte känner sig trygg, är ett intrång i människors frihet att kunna röra sig fritt utan att behöva se sig om över axeln.

Långsiktigt är det är det även en negativ spiral för handlarna och näringsidkarna som redan har det otroligt tufft i spåren av Corona-pandemin, begränsad framkomlighet på grund av stora ombyggnationer i stan och ett köpemönster som allt mer övergår till e-handel.

Ett sådant område är längs med Avenyn.

Det är nu dags att trygga Göteborgs paradgata med intilliggande tvärgator. Ett område som under kvällar och helger lockar till sig såväl restaurang – och klubbgäster, som personer som har narkotikahandel och brottslighet som främsta mål för kvällen. Under dagtid kämpar butiker med att överleva, och för att göra området attraktivt för såväl butiker och kunder, krävs krafttag mot kriminalitet och otrygghet även i det området.

Göteborgs innerstad skall vara en trygg, ren, snygg och attraktiv plats för alla göteborgare som vill flanera längs med paradgatan, ta en lunch med vännerna och uppleva utbudet av handel, restauranger och puls.

Att förordna området enligt LOV3 och låta ordningsvakter verka trygghetsskapande likt det man gör i och runt Brunnsparken och Nordstan är nödvändigt i en tid av ökad otrygghet.

Omnämnd i Göteborgs-Postens ledare

Omnämnd i Jenny Sonessons ledare i Göteborgs-Posten, med anledning av projektet med att dela ut gratis kaffe i bl.a. Brunnsparken kvälls- och nattetid. Detta för att öka tryggheten. Man tar sig för pannan! Hundratusentals skattekronor skall gå till detta projekt. Helt fel väg att gå. Droghandel, personrån, knivskärningar och stölder skall bekämpas med ökade polisresurser, kameraövervakning och hårdare straff, inte med myskaffe.